[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 148 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[Nam Klangpha]
link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
weblink

โปรแกรมเสริม
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
พยากรณ์อากาศ
 
  
ประกาศสอบราคา  
 

- ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค (เนื้อหมู) จำนวน 16 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดอภิบาลเด็ก รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศรายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศร่างเครื่องตัดเนื้อเยื่อด้วยแร่งดันน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฝือก รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ราคากลางอะไหร่เครื่องช่วยหายใจ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ๔  รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน  ๑  รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ๖  รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์ฯ  ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding) (ตั้งแต่วันที่  ๖  ถึง  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค (ไข่,ผัก) จำนวน 2 หมวด รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  จำนวน  ๒ รายการ  ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding) (ตั้งแต่วันที่  ๕  ถึง  ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ราคากลางเครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ราคากลางเครื่องให้ออกซิเจนผสมอากาศด้วยอัตราการไหลสูงพร้อมระบบให้ความชื้น จำนวน ๑ เครื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางชุดน้ำยาตรวจหาฮีโมโกลบินเอวันซี รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ขึ้นร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ๖  รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเจาะและตัดกระดูกชนิดใช้แบตเตอรี่ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคูณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 13 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตวจด้วยเครื่องตรวจร่างกายด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 8 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค (เนื้อหมู)  รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางเครื่องปรับอากาศ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศร่างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะชุดน้ำยาสำหรับเครื่องตรวจนับปริมาณเม็ดเลือดขาว CD4 รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศประกวดราคาซื้ออเครื่องนึ่งอัตโนมัติ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลาง วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางน้ำยาตรวจหาเชื้อเอชไอวีในกระแสเลือด รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 16 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม

- ประกาศราคากลางเครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศร่างประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ครั้งที่ ๒ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุการแพทย์ 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางกล้องจุลทรรศน์2ตา รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศร่างประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ครั้งที่ ๒ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 16 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางชุดกล้องส่องตรวจข้อเข่า รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางสายยึดกระดูกผสมยาปฎิชีวนะ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศเผยแพร่ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุเครื่องมือแพทย์ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศกำหนดราคากลาง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางเครื่องกระตุกไฟฟ้าฯ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๙ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยและภัยคุกคามทางอินเตอร์เน็ต รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ หมวด รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศร่างประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒๔ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  ๖  รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม... -แก้ไขแล้ว

- ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ตู้อบเด็ก รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดอภิบาลเด็ก รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๙ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศเผยแพร่แผนครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti Virus) รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดเพิ่มเติม..

- ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน  ๑ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- แผนการจัดจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ไม่น้อยกว่า 128 สไลด์ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศร่างประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ หมวด รายละเอียดเพิ่มเติม...

-ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ร่างประกาศประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ประกอบการใช้งานในระบบจัดเก็บฯ ายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์การแพทย์ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศกำหนดราคากลาง วัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศกำหนดราคากลาง วัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศร่างประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ จำนวน 16 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน  ๑  รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน  ๑ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศเผยแพร่แผนออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศเผยแพร่แผนเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๙ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 16 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศเผยแพร่แผนวัสดุบริโภค จำนวน ๒ หมวด รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 7 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศราคาและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศราคาและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศราคาและคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการรายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 13 รายการ รายละเอียด

เพิ่มเติม...

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน  ๑ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  จำนวน  ๑ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์ทีมิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 5 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศสอบราคาซื้อ Totalknee Arthoroplasty ชุดข้อเข่าเทียม  แบบธรรมดา รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศสอบราคาซื้อ Totalknee Arthoroplasty ชุดข้อเข่าเทียม  แบบธรรมดา รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องกำเนินไอน้ำโอโซนฯ  จำนวน  ๕  เครื่อง  (วันที่  6 ถึงวันที่  16  ตุลาคม 2560) รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ  2561  (สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  6 รายการ) รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพร้อมราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 9 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 7 รายการ  รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน 3 รายการ  (๒๒  สิงหาคม 2560 ถึงวันที่  ๗  กันยายน ๒๕๖๐) รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่และต่อเติม รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศสอบราคาซื้อสายดูดเสมหะ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำวน ๔ รายการ  (๒๑  สิงหาคม 2560 ถึงวันที่  ๕  กันยายน ๒๕๖๐) รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  จำวน ๒ รายการ  (๒๑  สิงหาคม 2560 ถึงวันที่  ๔  กันยายน ๒๕๖๐) รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำวน ๑ รายการ  (๒๑  สิงหาคม 2560 ถึงวันที่  ๑  กันยายน ๒๕๖๐) รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วย รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องสลายนิ่ว รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศประกวดราคาวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุเครื่องแต่งกาย รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางพร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุสำนักงาน รายละเอียดเพิ่มเติม...

- สเปกเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ 1 สาย รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศกำหนดราคากลางวัสดุการแพทย์ 3 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 10 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศกำหนดราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1  รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 48 รายการ  รายละเอียดเพิ่มเติม...

- ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ Anti-HIV  รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน ๕ รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม...

ประกาศกำหนดราคากลางวัสดุการแพทย์ ๕ รายการ